گزارش کار آزمایشگاه مدار منطقی | کتاب سرا
دسته بندی

Share

» :: گزارش کار آزمایشگاه مدار منطقی

گزارش کار آزمایشگاه مدار منطقیشامل سه گزارش کار:

1. بستن فلیپ فلاپ D با استفاده از آی سی 74LS74

2. مدار شمارنده آسنکرون با استفاده از فلیپ فلاپ JK

3. مالتی پلکسر

خرید و دانلود محصول

-

1393/12/26
مدارمنطقی , آزمایشگاه مدار منظقی , گزارش کار آزمایشگاه