پروژه مسکونی چهار واحدی عناصر وجزییات ساختمانی | کتاب سرا
دسته بندی

Share

» :: پروژه مسکونی چهار واحدی عناصر وجزییات ساختمانی
فایل با فرمت( dwg 2007 )ذخیره شده است - دارای اطلاعات ترسیمی :( پلان همکف- پلان  زیر زمین -پلان تیر ریزی - پلان شیب بندی - پلان اکس بندی - پلان پی کنی - نما شمالی - نما جنوبی - برش طولی  - برش عرضی) و دارای 70 نوع متفاوتدتایل  مرتبط با سازه ساختمان و تنوع در دتایل ها می باشد(دتایل روشویی سنگ سرویس شرقی سقف دیوار پی کلاف عایق بندی کرسی چینی عایق کاری سرویس عایق کاری حمام - جانپناه پشت بام و ...).
خرید و دانلود محصول

1396/12/02
پروژه عناصر و جزییات , ساختمان مسکونی چهر واحده
پلان طبقه همکف و زیر زمین : 1-1 | نما شمالی و جنوبی پروژه : 2 | برش طولی و عرضی : 2 | دتایل های ساختمانی از دیوار سقف سرویس روشویی حمام سقف و... : 70 | پلان تیر ریزی-پلان پی کنی - آکس بندی - شیب بندی : 6 |